«Śpieszy mi się być świętą»

 


Służebnica Boża 

Ascension Sanchez 

Modlitwa za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Ascension Sanchez Sanchez 

 

Boże nasz i Ojcze, który udzieliłeś Twojej Służebnicy Ascensión Sánchez łaski, aby oddać się służbie Kościołowi w Instytycie Świeckim Krucjata Ewangeliczna, kierując ją pragnieniem „Wszystko dla Jezusa i dla dusz”, proszę wynieś Panie służebnicę Twoją na ołtarze jako świadectwo Twojej miłości. Ufająć Twojemu miłosierdziu i za Jej wstawiennictwem prosimy Cię o łaskę.... jeśli przyczyni się ona ku większej chwale Twojej i dla naszego dobra.

Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

Za pozwoleniem Władzy Kościelnej

Arcybiskpa w Madrycie (Hiszpania)

Aby otrzymać informację lub poinformować o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem  Służebnicy Bożej Ascensión Sánchez prosimy o kontakt na adres

 

Postulacion de la Causa de Canonizacion Ascension Sanchez

C/ Iglesia, 15 28821 Coslada Madrid España

 

Świadectwa można przysyłać

  w języku polskim na email

 

postulacion@cruzadaevangelica.org

 

0034 618 164 874 (po polsku)

 


Raz w miesiącu odprawiana jest Msza Św. we wszystkich intencjach jakie nadchodzą do Postulacji procesu kanonizacyjnego i o które proszą wierni za wstawiennictwem Służebnicy Bożej Ascension Sanchez.

Służebnica Boża Ascensión Sánchez

 

Urodziła się w Sonsece należącej do prowincji Toledo w dniu 15 czerwca w 1911 roku w Uroczystość Bożego Ciała. Mieszkała w Villacanas - Toledo gdzie założyła i została wybrana na Przewodniczącą Akcji Katolickiej.     W 1938 roku wstąpiła do Instytutu Świeckiego Krucjata Ewangeliczna. W trudnych okolicznościach historycznych wojny domowej w Hiszpanii jej życie stało się żywym świadectwem miłości chrześcijańskiej i przebaczenia wrogom. W 1941 roku brała udział w fundacji Schroniska „La Merced” w Madrycie dla kobiet, które wychodziły z więzienia i aktualnie działające pod nazwą Placówka Opieki Społecznej Ascensión Sánchez w Cosladzie w prowincji Madrytu.

Zmarła  w wieku 35 lat, zarażona tyfusem  18 sierpnia w 1946 roku w Madrycie. Od pierwszych chwil ludzie zaczęli modlić się o łaski za Jej wstawinnictwem u Boga. Urna ze szczątkami Ascensión znajduje się w Kaplicy Instytutu w Cosladzie Madryt, gdzie nieustannie przychodzą wierni, aby za Jej pośrednictwem uzyskać różnorakie łaski od Pana Boga.